Η δομή του ROES

Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος,  ένας προσωκρατικός φιλόσοφος, ήταν ο πιο διάσημος για την επιμονή του στην συνεχή αλλαγή ή τη ροή, ως το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κόσμου, όπως αναφέρεται στο περίφημο ρητό, "Κανείς δεν μπορεί να μπεί στο ίδιο ποτάμι δύο φορές" όπως επίσης "τα πάντα ρεί", τα πάντα κινούνται.

Εδώ λοιπόν βασίζεται το ακρωνύμιο ROES (RObotics European Society), καθώς η ελληνική λέξη roes σημαίνει ακριβώς αυτό: τις ροές (streams, protoka, pototsi, potoci, fluxuri, teče).

Εκπρόσωπος

  • Αριστείδης Λούβρης

 

Mr A Louvris

Προσωπικό

Κωνταντίνα Αντιμαχίτη

IMG-3414-2